top of page

טל בוסידן , תרגום לשפת סימנים, מתורגמן לשפת סימנים ,  תרגום לשפת הסימנים , מתורגמנים לשפת סימנים ,  חרשים , כבדי שמיעה , תרגום בטלוויזיה , בועת תרגום ,  לקויי שמיעה ,  ציוד ללקויי שמיעה , הנגשה , תמלול ,  הסימנים ,  סימנים , חוק הנגישות , קול, בקול , שיוויון לאנשים עם מוגבלויות , שפת הסימנים , שפת ידיים  , מלאח , סימן שנגיש , כנסים , ימי עיון , פתרונות תקשורת , פתרונות הנגשה  , אחא ,שמע , המכון לקידום החרש , נגישות , סימן שנגיש ,פתרונות נגשה , חרשים וכבדי שמיעה , תמלול ,  


 

סימן שנגיש מתמחה במתן פתרונות הנגשה ותרגום בשפת הסימנים לחרשים וכבדי שמיעה בישראל.
 

מדינת ישראל והחברה הישראלית, נמצאים בעיצומו של תהליך מהפכני של שינוי והתקדמות בתחום הנגישות עבור אנשים בעלי מוגבלויות, שהופכים להיות חלק בלתי נפרד מהחברה  ומממשים את זכותם לקחת חלק פעיל בכל פעילות, בצורה שוויונית, מכובדת ונגישה.

לאחרונה, אשרה מדינת ישראל את אמנת האו"ם, בדבר זכויותיהם של אנשים בעלי מוגבלויות. מהלך זה, ביחד עם חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח – 1998 והתקנות שתוקנו על פיו ובכלל זה תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות  (התאמות נגישות השירות) תשע"ג- 2013.

 מעמיד את מדינת ישראל בשורה אחת עם המדינות המתקדמות והנאורות ביותר בעולם, בתחום הנגישות לאנשים בעלי מוגבלויות.

חובת ההנגשה והפיכתה זמינה לכל, היא צדק ואינה צדקה.

על כל ארגון וחברה מסחרית, הפועלת בישראל, מוטלת החובה לדאוג לשיווין מלא והנגשה מלאה לאנשים בעלי מוגבלויות.
 

סימן שנגיש מובילה את תחום ההנגשה והתרגום לשפת הסימנים בישראל והיא בעלת נסיון רב במתן פתרונות תרגום, תמלול והנגשת אירועים גדולים, סדנאות, קורסים והרצאות.

טל בוסידן l סימן שנגיש l תרגום לשפת סימנים l הנגשה

bottom of page