כנסת
כנסת
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד הביטחון
משרד הביטחון
חברת החשמל
חברת החשמל
בנק הפועלים
בנק הפועלים
כאן 11
כאן 11
כנסת
כנסת
עיריית ירושלים
עיריית ירושלים
עיריית תל אביב
עיריית תל אביב
העברית
העברית
אוניברסיטת תא
אוניברסיטת תא
תעשיה אוירית
תעשיה אוירית
רפאל
רפאל
מעגלי שמע
מעגלי שמע
אגודת החרשים
אגודת החרשים

ועוד רבים אחרים.

טל בוסידן l סימן שנגיש l תרגום לשפת סימנים l הנגשה

בין לקוחותינו

400-300.jpg
%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7