​כתובתנו למשלוח מכתבים:
סימן שנגיש בע"מ
ת.ד. 11138

ירושלים, 9111101

טלפון:0526230233

מייל:info@simanshenagish.com

טל בוסידן l סימן שנגיש l תרגום לשפת סימנים l הנגשה